Dịch vụ Xin giấy phép chuyên ngành

 Các dịch vụ chính:

  • Giám định máy móc, thiết bị cũ
  • Kiểm định đồng bộ dây chuyền sản xuất
  • Đăng ký Kiểm tra chất lượng Nhà nước
  • Xin Giấy chứng nhận vệ sinh ATTP
  • Khai báo Hóa chất nhập khẩu, tiền chất công nghiệp, xin Giấp phép nhập khẩu Cục Hóa chất

NHẬN BÁO GIÁ

Quý khách vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây để được nhận báo giá