Đại lý Khai báo Hải quan

THT Logistics Co., Ltd. là Đại lý làm thủ tục Khai báo Hải quan được cấp giấy phép hoạt động của Tổng cục Hải quan căn cứ Luật Hải quan 2014.

  • Là doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện, trong phạm vi được ủy quyền theo thỏa thuận trong hợp đồng ký với người có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi là chủ hàng) thay mặt chủ hàng thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ của người khai hải quan.
  • Đại lý làm thủ tục hải quan phải ký hợp đồng đại lý với chủ hàng. Người được cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện việc khai và làm thủ tục hải quan trên cơ sở hợp đồng đại lý đã ký với chủ hàng.

NHẬN BÁO GIÁ

Quý khách vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây để được nhận báo giá