Dịch vụ Tư vấn và Đăng ký Cơ sở Sản xuất

Đối tượng: Doanh nghiệp nước ngoài khi cần xây dựng nhà máy mới hoặc di dời nhà máy từ nước ngoài tới Việt Nam cần hoàn tất thủ tục kiểm nhà xưởng đạt chuẩn sản xuất xuất khẩu, tiêu chuẩn PCCC.

Các dịch vụ chính:

  • Hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện chứng từ theo quy định, khảo sát trước nhà máy định hướng xuất khẩu, đăng ký cơ sở sản xuất xuất khẩu, thủ tục hải quan giám sát cơ sở đủ điều kiện sản xuất xuất khẩu

NHẬN BÁO GIÁ

Quý khách vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây để được nhận báo giá